REVIEW OF CURRENT MANAGEMENT PROBLEMS

REVIEW OF CURRENT MANAGEMENT PROBLEMS

Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania

Zapraszamy do przeczytania najnowszego numeru czasopisma.

REDAKCJA

REDAKTOR NAUKOWY:
Prof. dr hab. Romuald Szopa

KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
prof. dr hab. Marek Bugdol
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
dr h.c. dr hab. inż. Janusz K. Grabara, prof. nadzw.
dr hab. Dorota Jelonek, prof. nadzw.
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
dr hab. Janusz Klisiński, prof. nadzw.
prof. Michał Kolcun
prof. Roland Moraru
prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. nadzw.
prof. dr hab. Wojciech Nowak
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
prof. dr hab. Andrzej Rapacz
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
prof. Róbert Štefko
dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.
prof. dr hab. Irena Hejduk
dr hab. Piotr Zmyślony
dr hab. Michał Żemła, prof. nadzw.

REDAKTOR TEMATYCZNY:
dr hab. Brygida Grzeganek–Więcek, prof. nadzw.

REDAKTOR STATYSTYCZNY:
dr hab. Janusz Szopa, prof. nadzw.

KOLEGIUM REDAKCYJNE:
dr hab. inż. Stefan Nowak, prof. nadzw. – Przewodniczący
dr Agnieszka Górka–Chowaniec
dr Patrycja Dolniak

RECENZENCI:
Andrzej Cichy, Krzysztof Celuch, Agnieszka Górka–Chowaniec, Brygida Grzeganek–Więcek, Piotr Halemba, Waldemar Jędrzejczyk, Leszek Korzeniowski, Sebastian Kot, Robert Kucęba, Kazimierz Nagody–Mrozowicz, Paweł Nowodziński, Iwona Otola, Piotr Pachura, Ryszard Plinta, Janusz Szopa, Romuald Szopa, Beata Ślusarczyk, Ewa Wszendybył–Skulska, Piotr Zmyślony

REDAKTOR NACZELNY:
dr inż. Agnieszka Ulfik

PRZEGLĄD WYDAŃ

Poniżej znajdują się wszystkie numery czasopisma

DLA AUTORÓW

Przesyłanie artykułów

  •   rcmp@awf.katowice.pl.
ETYKA

Etyka publikacji w czasopiśmie „Review of current management problems. Przegląd współczesnych problemów zarządzania”

Komitet redakcyjny czasopisma „Review of current management problems. Przegląd współczesnych problemów zarządzania” w swych działaniach kieruje się zasadami etyki i podejmuje szereg inicjatyw mających na celu utrzymanie najwyższego poziomu oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom autorskim.

Wszyscy uczestnicy procesu redakcyjnego zobowiązani są kierować się zasadami etyki wydawniczej, wzorowanymi na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej - Committee on Publication Ethics (COPE).

KONTAKT

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Mikołowska 72a, 40-065 Katowice