Numer 1

Marcin Sitek, Eugeniusz Sitek
Czynniki atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce polskiej w latach 2010–2016
Factors attractiveness of direct foreign investments in the Polish economy in the years 2010–2016

Kazimierz Górka, Agnieszka Thier
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania
The reasons for, the consequences and the volume of grey economy and its control by the management system

Stanisław Dolata
Ucieczka przed podatkami, jej konsekwencje i metody zapobiegania
Escape from taxes, its consequences and prevention methods

Michał Dziadkiewicz
System wynagradzania osób zarządzających spółkami Gminy w świetle najnowszych zmian ustawowych
The remuneration system of those who manage the companies of the Municipality in the light of the latest statutory changes

Michał Kucharski
Możliwość wykorzystania eyetrackera w zarządzaniu marketingowym
Eyetracker in marketing management

Iwona Franczak
Credit Risk as an Element of Bank Management
Ryzyko kredytowe jako element zarządzania bankiem