Numer 2

Kazimierz Górka, Agnieszka Thier
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce
Reasons and directions of reindustrialization in the world and in Poland

Agnieszka Ulfik
Zarządzanie gospodarowaniem odpadami w Polsce w latach 2010 – 2015
Waste management in Poland in years 2010 – 2015

Krzysztof Cieślikowski
Wybrane aspekty zarządzania DPS na rynku usług dla osób starszych w Polsce
Selected aspects of social assistance house management on the market of services for the elderly in Poland

Agnieszka Thier
Rola programu „Inwestycje Polskie” w zarządzaniu gospodarką narodową
The role of the „Polish investments” program in the management of the national economy

Aleksander Piotr Dolata
Infrastruktura turystyczna, jej elementy i znaczenie
Tourist infrastructure, its elements and importance

Aneta Herbuś
Corporate Social Responsibility w wybranych branżach polskiej gospodarki
Corporate Social Responsibility in selected sectors of the Polish economy