Numer 3

Marcin Kozak
Benchmarking strategiczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa
Strategic benchmarking as a tool supporting intellectual capital management of a company

Katarzyna Skałecka
Społeczna odpowiedzialność biznesu w sporcie. Analiza przykładowych działań krajowych i zagranicznych organizacji sportowych
Corporate social responsibility in sport. Analysis of exemplary activities of domestic and foreign sports organizations

Beata Pater
Realizacja zadania udostępniania dla potrzeb turystyki w polskich parkach narodowych w latach 2012-2015
Execution of sharing areas of Polish national parks for the purposes of tourism in 2012-2015

Agnieszka Chęcińska Zaucha, Martyna Chęcińska, Zofia Gródek Szostak, Luis Ochoa Siguencia
Zrównoważone łańcuchy dostaw jako wyłaniający się obszar badawczy
Sustainable supply chains as an emerging research area

Iwona Obłój
Instrumenty jednostek samorządów terytorialnych ułatwiające rozwoju otoczenia poprzez angażowanie mieszkańców
Instruments of local government units facilitating the development of the environment by involving residents

Aleksandra Jagła
Potencjał turystyczny jako element konkurencyjności obszaru recepcji na przykładzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Tourist potential as an element of the competitiveness of the reception area on the example of the Town and Commune Ogrodzieniec