Numer 4

Michał Kucharski, Magdalena Skubis, Weronika Skubis
Zależność oceny widowiska sportowego od częstotliwości uczestnictwa na przykładzie GKS Katowice (siatkówka)
Dependence of sports spectacle evaluation on the frequency of participation on the example of GKS Katowice (volleyball)

Karina Nowak, Zbigniew Waśkiewicz
Crowdfunding jako nowoczesne źródło finansowania przedsięwzięć
Crowdfunding as a modern source of projects’ financing

Magdalena Czerniawska
Prawne aspekty organizacji imprez masowych
Legal aspects of organizing mass events

Martyna Wantulok
Promocja imprez sportowych na przykładzie FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014
Sport events promotion on the basis of FIVB Men’s Volleyball World Championship Poland 2014

Szymon Kępczyński
Media społecznościowe w marketingu
Social media in marketing

Patrycja Kaczmarczyk
Rewitalizacja przestrzeni publicznej jako działanie zmierzające do rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie gminy Jaworzno
Revitalization of public space as an action aimed at the development of tourist infrastructure on the example of Jaworzno